ID8798

1 500 kr

Fin lovande sanke.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 32 cm | Kön hona | Född 2013