ID8378

5 900 kr

En otrolig potential på denna sanke. Svartare sumi är svår att finna. Härlig beni och shiro. Fin lyster i skinnet.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 38 cm | Kön hona | Född 2012