ID2496

1 500 kr

Koromo, som en Kohaku, men med skuggade effekter på fjällen i det röra.

22 cm i maj 2016


Varietet Koromo | Odlare Izumiya | Längd 36 cm | Kön | Född 2015