ID8203

3 100 kr

Otrolig lyster på desssa ginrin fjäll. Sumin är långt ifrån färdig på denna bild.

Måste ses för att uppfatta ginrin effekten.


Varietet Ginrin shiro utsuri | Odlare Suda koi farm | Längd 45 cm | Kön hona | Född 2012