ID8470

1 800 kr

Fin sanke med god potential för framtiden.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 34 cm | Kön | Född 2013