ID8568

1 500 kr

Mycket fin och lovande sanke.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 25 cm | Kön | Född 2013