ID8613

0 kr

Denna tancho sanke, var svår att få köpa loss. Otroligt fin. En tategoi.


Varietet Tancho sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 22 cm | Kön | Född 2013