ID8619

2 000 kr

Ännu en härligt lovande sanke.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 37 cm | Kön hona | Född 2013