ID8635

2 000 kr

Fin lovande sanke. Otroliga färger.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 35 cm | Kön | Född 2013