ID8657

0 kr

Fin tancho sanke, bra sumi, kraftig beni i tancho fläck.


Varietet Tancho sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 17 cm | Kön | Född 2013