ID8661

2 000 kr

Härlig sanke, med kraftig beni, fin sumi och vit shiro.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 33 cm | Kön hona | Född 2013