ID8679

2 000 kr

Bra body på denna sanke, härlig beni, bra sumi och shiro. Stort huvud.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 33 cm | Kön hona | Född 2013