ID8723

2 000 kr

Mycket lovande sanke. Härlig beni, sumi och shiro. Bra balans.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 38 cm | Kön hona | Född 2013