ID8740

2 000 kr

Otrolig shiro, beni och sumi på denna sanke.


Varietet sanke | Odlare Saito koi farm | Längd 36 cm | Kön hona | Född 2013